OCHII CITESC ORICUM...

Poţi citi acest text? Mai mult ca sigur că provocarea nu e deloc prea mare…
Un sdutiu raeilzat de Universitatea Cambridge a domestrnat că 55 din 100 de omanei pot să ciseatcă fără perblome un text srics atsefl, pnertu că ochii pecrep cvuitnele în amasnlbu și, atâta vemre cât piremle lietre ale cunâvutlui snut necsihbmate, asecta ptoae fi îneţels.
Cum a fost: greu, ușor?
Unele teorii contrazic concluzia studiului britanic, susţinând că ordinea literelor în cuvânt și lungimea cuvântului ar influenţa foarte mult inteligibilitatea răspunsului – care crește atunci când cuvintele obţinute prin anagrami au structure fonetice asemănătoare cu “originalul”. Adică atunci când literele sunt amestecate “grav”, șansele de a fi înţeles scad considerabil. Observaţi vro diferenţă între porupnerea 1 și peouenprra 2?
oricum ar fi, se pare că ochii sunt ca noi, trec multe cu vederea și păstrează imaginea de ansamblu.